Home

Üdvözöljük Marzipan Vom Matthiasberg "Mador" honlapján!
(HCH Liam Vom Matthiasberg x HCH Hildegard Vom Matthiasberg) Tenyésztõ: Mészáros Lajos és Nyitrai Monika
Tulajdonos: Leidl Andrea 1108 Budapest, Pázsitfû u. 1. Mobil: +36-70-315-4758 E-mail: leidla@hotmail.com

Magamról

Kutyakiképzés

Terápia

Kozmetika

Fajtamentés

Táplálás

Egészség

Történetek

Törzskönyv

Tenyésztõk

Kiállítások

Képek

Alex

Rosco

Borbála

Linkek

Email

 

FCI-Standard N°145 / 20. 09. 2002 / GB
Eredeti forrás: www.fci.be
Magyarázatok (angol nyelven): http://www.leonberger.com/LeoWorld/commentary.html
Fajtabemutató Mador tenyésztõje, Nyitrai Monika összeállításában: http://www.kutya.hu/read.php?u=belso/../9903/fism2.htm

LEONBERGI
Mire jó a leonbergi? Görgess lejjebb >>

Lejonwalds Woss Löwe v. Lejonhuvfud
Számomra ez a kép jelenti leginkább a leonbergit. Mador nagypapája, Lejonwalds Woss Löwe v. Lejonhuvfud

EREDETE: Németország

AZ ÉRVÉNYES EREDETI STANDARD PUBLIKÁCIÓJÁNAK DÁTUMA: 1996.04.01.

FELHASZNÁLÁSI KÖR: házõrzõ-, kísérõ- és családi kutya

F.C.I. BESOROLÁS:
2. fajtacsoport - pincsek és schnauzerek, molosszusok és svájci pásztorkutyák
2. 2 szekció - molosszusok, hegyikutyák, munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:
A 19. század harmincas éveinek végén, negyvenes éveinek elején Heinrich Essig, Leonberg város (Stuttgart mellett) tanácsosa keresztezett egy fekete-fehér újfundlandi szukát egy a "Nagy" St. Bernát kolostor menedékházából származó úgynevezett "Barry" kannal. Késõbb ehhez jött még egy Pireneusi-hegyikutya. Ez nagyon nagy, túlnyomórészt hosszú, fehér szõrû kutyákat eredményezett. Essig célja egy oroszlánhoz hasonlatos kutya kitenyésztése volt. Az oroszlán Leonberg város címerállata. Az elsõ, valóban "Leonbergi"-nek nevezett kutyák 1846-ban születtek. Ezek egyesítették magukban a kiinduló fajták kitûnõ tulajdonságait. Már röviddel ez után sok ilyen kutyát adtak el Leonbergbõl státuszszimbólumként az egész világba. A 19. század végén Baden-Württenberg tartományban a Leonbergi-t kiváltképpen parasztkutyaként tartották. Sokat magasztalták az õrzõ- és egyéb alapvetõ tulajdonságait. A két világháborúban és a háború utáni szûkös idõkben a tenyészkutyák száma drámaian visszaesett. Ma a leonberger egy kitûnõ családi kutya, amely modern életünk minden igényének megfelel.

Heinrich Essig

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS :
Az eredeti felhasználási célnak megfelelõen a Leonbergi nagyon nagy, erõs, izmos, ám mégis elegáns kutya. Harmonikus testfelépítés és öntudatos nyugalom, ám mindazonáltal élénk temperamentum tünteti ki a kutyát.
Különösen a kanok hatalmasak és erõteljesek.

 

Test
Test

ARÁNYOK:
Marmagassága a törzshosszúsághoz: 9:10.
A mellkasmélység megközelíti a marmagasság felét.

Frida Vom Matthiasberg Urka de la Ferme Toijol
Frida Vom Matthiasberg és Urka de la Ferme Toijol

 

Magatartás és karakter (Wesen):
Családi kutyaként a Leonbergi a mai lakó- és életfeltételek között egy kellemes partner, amelyet nehézségek nélkül mindenhová magunkkal vihetünk, és amely kimondott gyerekszeretetével tünteti ki magát. Se nem gyáva, se nem agresszív. Kísérõkutyaként egy kellemes, hûséges és félelmet nem ismerõ kísérõ minden életszituációban.

Ördöghegyi-Sphinx Bonanza "Rufus" és Mészáros Lajos Fülöp
Ördöghegyi-Sphinx Bonanza "Rufus" és Mészáros Lajos Fülöp

A megkívánt jellemszilárdsághoz különösen a következõk tartoznak:

 • magabiztosság és korlátlan higgadtság,
 • közepes temperamentum (többek között játékösztön is),
 • engedelmességi készség,
 • jó tanulási- és emlékezõképesség,
 • zaj iránti érzéketlenség.

 

Játékösztön - Vom Matthiasberg "F" alom
Játékösztön - Vom Matthiasberg "F" alom

FEJ:
Egészében tekintve mélyebb, mint amilyen széles, és inkább hosszan elnyújtott, mint tömzsi; a fang aránya a fejtetõhöz 1:1. A bõr mindenütt feszes, nincsenek homlokráncok.

FEJTETÕ:
Koponya: profilból és elölrõl nézve kevéssé domború, a törzsnek és a végtagoknak megfelelõen erõs, de nem nehéz. A hátsó része nem lényegesen szélesebb, mint a szemeknél.
Stop:v
ilágosan felismerhetõ, de csak mérsékletesen, közepesen kidolgozott


ARCKOPONYA:
Orr: f
ekete
Fang: i
nkább hosszú, sosem hegyesen végzõdõ; az orrhát egyenletesen széles, sosem besüllyedõ, inkább gyengén domború (kosorrhoz hasonló).
Ajkak: feszesek, feketék. Az ajakzug zárt.
Állkapocs / Fogazat: erõteljes állkapocs, tökéletes, szabályos és teljes ollóharapással, a felsõ fogsor térköz nélkül zárul az alsóra, a fogak függõlegesen állnak, 42 egészséges, a fogképletnek megfelelõ foggal (az M3 hiánya tolerált), fogóharapás megengedhetõ. Az alsó állkapocsban a szemfogaknál semmi beszûkülés / befûzõdés.

Fogak


Fogak

Fogak

Pofa: csak kevéssé fejlett.
Szemek: világosbarnától lehetõleg sötétbarnáig, ovális, sem mélyen fekvõ, sem elõreugró, egymáshoz se túl közel, se túl messze álló, a szemhéjak feszesek, a kötõszövet nem látható, a szemfehér (a bõrszövet látható része) nem vöröses színû.
Fülek: magasan és nem szélesen hátul / nagyon hátul (weit hinten) tûzött, lógó, középnagy, feszes, húsos.

NYAK: lágy ívben, törés nélkül megy át a marba, inkább hosszúkás, mint tömzsi, a gégénél a bõr nem lóg.

TEST:

Mar: kidolgozott, kifejezett, különösen a kanoknál.
Hát: feszes, egyenes, széles.
Ágyék: széles, erõs, jól izmolt.
Far: széles, viszonylag hosszú, lágyan lekerekített, folyamatosan átmegy a farktõbe, semmi esetre sem túlépített.
Mellkas: széles, mély, legalább könyökmagasságig érõ, nem túl hordóalakú, inkább ovális.
Alsó oldalvonal: csak enyhén felhúzott.

FAROK: nagyon gazdagon szõrözött, állásban egyenesen lóg, mozgásban is csak enyhén felgörbített, és lehetõleg nem a hátvonal meghosszabításán felül hordott.

Farok

VÉGTAGOK: Nagyon erõsek, különösen a kanoknál.

ELÜLSÕ VÉGTAGOK: lábak egyenesek, párhuzamosak, és nem szûken állóak.
Váll/felkar:hosszú, ferdén elhelyezkedõ, egymással nem túl tompaszöget képezõ, jól izmolt. Könyökkel összesimuló.
Lábak középsõ része: erõs, szilárd, elölrõl nézve egyenes, oldalról nézve közel függõleges.
Mancsok: egyenes állásúak, (sem kifelé, sem befelé nem fordulnak) gömbölyded, zárt. Az ujjak jól domborodnak, fekete ujjpárnák.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK: a lábak állása hátulról nézve párhuzamos, nem túl szûk. A csánk és a mancsok sem kifelé, sem befelé nem fordulnak. Fattyúkörmöket el kell távolítani.
Medence: ferdén fekvõ.
Felsõ combok: meglehetõsen hosszú, ferdén elhelyezkedõ, erõsen izmolt. A comb és az alsó lábszár határozott szögelést képeznek.
Csánk: elsõ, határozott szögelés az alsó lábszár és a lábközép között.
Mancsok: egyenesen álló, csak kissé hosszúkás, ujjak domborúak, ujjpárnák feketék.

Lábállások

JÁRÁSMÓD: Tért ölelõ, egyenletes mozgás minden járásmódban, határozott elõrelépés és jó lendület. Lépésben és ügetésben, elölrõl és hátulról nézve, egyenes vonalú végtagvezetés.

SZÕRZET:

MINÕSÉG: Középháttól a durváig, bõségesen hosszú, testhez simuló, választék nélkül. Mindenhol, a jó aljszõrzet ellenére a test körvonalait felismerhetõen hagyja. Sima, a gyengén hullámos még megengedett, a nyaknál és a mellkasnál - különösen a kanoknál - sörényt képez. A mellsõ lábak határozottan szõrözöttek, a hátsó lábakon kifejezett gatya.

SZÍNEK: Oroszlánsárga, vörös, vörösesbarna, még a homokszínû is (fakósárga, krémszínû) és ezek minden kombinációja, mindenkor fekete maszkkal. Fekete szõrvég megengedett, mindazonáltal a fekete nem lehet meghatározó a kutya alapszínére nézve. Az alapszín kivilágosodásai a farok alsó részén, a nyaki fodornál, a mellsõ láb zászlóin és a gatyán nem lehetnek olyan határozottak, hogy az alapszínnel való harmóniát zavarnák. Egy kis fehér mellfolt, vagy vékony mellcsík és fehér szõr az ujjaknál tolerált.

MÉRET:
Marmagasság:

 • Kanok: 72-80 cm. Ajánlott középmérték 76 cm.
 • Szukák: 65-75 cm. Ajánlott középmérték 70 cm.


HIBÁK: a fenti pontoktól való minden csekély eltérés hiányosságként, minden határozott eltérés hibaként értékelendõ. Az értékelésnek pontos viszonyban kell állnia az eltérés mértékével, és figyelembe kell vennie, hogy mennyiben érinti az a lényeges dolgokat (elsõsorban magatartást, típust, harmóniát, mozgást).

KIZÁRÓ HIBÁK:

 • Gyáva és agresszív kutyák.
 • Kutyák erõs anatómiai hibával. Pl.: kifejezett tehénállás, kifejezett pontyhát, erõsen süllyedt hát, a mellsõ mancsok extrém kicsavarodása, teljesen elégtelen szögellés vállnál, könyöknél, térdnél vagy csánknál.
 • Barna orrtükör.
 • Ajkaknál nagyon erõs pigmenthiány.
 • Foghiány (kivéve M3) elõreharapás vagy hátraharapás, egyéb harapáshiba.
 • Barna és annak árnyalataitól különbözõ szemek.
 • Entrópia, ektrópia.
 • Erõsen gyûrûs farok, vagy túl magasan gyûrûzõ farok.
 • Barna ujjpárnák.
 • Göndör vagy erõsen hullámos szõr.
 • Színhibák (barna szõrszín barna orral és barna ujjpárnákkal, fekete és cser, fekete, ezüst szõr, vadszín).
 • A maszk teljes hiánya
 • Túl nagyarányú fehér (a mancsoktól a mellkasig), tenyérnyinél nagyobb folt a mellkason, fehér egyéb helyeken.

Megjegyzés: A kanoknak két szemmel láthatólag normális herével kell rendelkezniük, melyek teljesen leszálltak a herezacskóba.

 

Mire jó a leonbergi?

A leonbergi manapság elsõsorban családi és kísérõkutya, megfelelõ összeszoktatással jól kijön más kutyákkal és más állatokkal egyaránt.

Leonbergi más kutyával (kaukázusi juhász)
Leonbergi madárral
Leos Maddisson macskával
Leo és miniló (Fyedka, Paul és Briar)
Leo és nyuszi
Leonbergi szamárral
Leonbergi más kutyával
(drága kaukázusi juhászom, Alex)
Leonbergi madárral
(forrás: Nato del Amore,
köszönet Simone-nak)
Leonbergik a nappaliban, középen a cica (Leoburns Kennel (Új-Zéland), köszönet Elsha-nak)
Leonbergi és miniló (Leoburns Kennel
(Új-Zéland),
köszönet Elsha-nak)
Leonbergi és törpenyúl (Kép: Groupe Romand du Leonberg (Svájc))
Leonbergi és szamár
(köszönet Carla-nak)
Leonbergi és csirkék
(Kép: Lewenhart kennel (Kanada), köszönet Naomi-nak)

A leonbergi fajta esetében a nagy méret és hatalmas erõ ellenére az õrzõ-védõ munka tanítása kifejezetten nem javasolt. A leonbergi alapvetõen kiegyensúlyozott természetû családi kutya. Engedelmes feladatok tanítására (legalább alapfokon) szerintem minden kutyának szüksége van, nagyban megkönnyíti a mindennapi együttélést a kutyával, és modern világunkban sok esetben az életét mentheti meg (pl. járdán nem lép le). A nyomkövetõ feladatokat jó eredménnyel elvégezheti, de ehhez keresõ alaptermészetû kutyára van szükség. Leonbergit eredményesen használnak keresõ-mentõ feladatokra.

Ültetés
Mador kézjelre történõ ültetést tanul
Leonberger lavina mentés közben
Leonberger lavina mentés közben
(forrás: Holland Leonberger Klub www.leonberger.nl)
Felhasználás engedéllyel.
Zac
Leonberger helikopteres mentés közben
Aron Van Het Hof Van Eden "Zac"
Scuola Italiana Cani Salvataggio www.canisalvataggio.it
(forrás: www.leovanhethofvaneden.com)
Felhasználás engedéllyel.

A kutyakiállítások napjainkban egyre népszerûbbek, aholis a kutyák külsõ jegyeit, "szépségét" hasonlítják össze az adott fajta "ideális" egyedét leíró fajtaleírással, standarddal. A kiállítási kutya képzésének módszerei nagyban eltérnek a sportkutya képzés során alkalmazott módszerektõl. Külön szakterület az ún. ringdresszúra, beállítások, fogak megmutatása, sõt azoknál a fajtáknál, ahol ez szükséges, a kutya kozmetikázása, felkészítése is. Leonbergi esetében a kozmetikai felkészítés szempontjából általában elég egy alapos, megfelelõ kutyasamponnal történõ fürdetés és kikefélés, hiszen hegyi kutyáról van szó. A ringdresszúrát (mint minden gyakorlatot) érdemes már kölyökkorban elkezdeni, hogy a kutya tudja majd, mit várunk el tõle a kiállítás extrém körülményei között. A felvezetés nagyon sokat számít, sokszor az dönt két kutya között a címek megszerzésekor, hogy abban a pillanatban, amikor a bíró mérlegel, melyik mutatja jobban magát. A jól felkészített kutya közömbös a körülötte levõ kutyákra és emberekre, zajokra, és minden körülmények között a gazdájára (felvezetõjére) figyel, harmonikusan együtt mozog vele.

Leonbergi a kiállításon
Leonbergi a kiállításon
Mador nagypapája, Yankee de la Ferme Toijol,
tenyésztõ és tulajdonos: Gisele Goffin (B)
(
Fotó: International Leo Gazette)

Az agility fajtatiszta és keverék kutyát tartók körében egyaránt elterjedt. A gazdival együtt töltött idõ, mozgás, az akadályok közös legyõzése mind a gazdának, mind a kutyának örömet okoz. Az agility szabályzat szerint jelenleg három méretkategóriában rendeznek versenyeket ill. a gyakorlás is ennek megfelelõen történik (kicsi, közepes és nagy), de már létezik "óriás" kategória is (noha hivatalosan nem elismert), ahol a különösen nagy testû kutyák dolgozhatnak anélkül, hogy az ízületeiket túlságosan megerõltetnék.

Agility leóval
Akadályugrás leonbergivel (Fotó: leonbergerunion.com)

Van néhány olyan terület, ahol a leonbergi kifejezetten jól használható. Már kiskorban kiderül, hogy a kezdetektõl fogva vízimádó (pl. 3 hónaposan játszik a vízcsapból folyó vízzel), és fokozatosan, szeretettel ránevelhetjük a vízbõl történõ apportírozásra. Ez már kitûnõ alapon jelent a vízimentõ alapfeladatok megkezdésére, majd akár a vizsga elvégzésére ill. versenyeken való részvételre. Magyarországon ennek jelenleg nincs gyakorlata, pedig sok olyan kutya van, akik hasonló tevékenységet vagy akár megmérettetést örömmel vennének (leonbergin kívül pl. újfoundlandi, landseer).

Vízimentõ
Vízimentés leonbergivel (Fotó: Lelionaz kennel, Svédország)

A Leonberger Club of Great Britain vízimentõ teszt követelményei:
http://www.leonbergerstudbook.co.uk/lcgb_working_tests.htm

Az állat-asszisztált terápia (animal-assisted therapy) elõnyeit külföldön már hatékonyan kihasználják és itthon is vannak kezdeményezések és szép eredmények. A leonbergibõl sugárzó nyugodt erõ, a kiegyensúlyozott, stabil idegzet és a benne levõ játékösztön ideális terápiás kutyává teszi. Külföldön egyes helyeken kidolgozott szabályzat és feltételrendszer létezik a terápiás kutyák ösztönadottságainak felmérésére és programokban való részvételre (a leggyakoribb felhasználási terület a kórházi vagy idõsek otthonában végzett terápia, illetve autista, szellemileg korlátozott/visszamaradott vagy mozgáskorlátozott gyerekek tanítása, stb.) Nézze meg Mador terápiás oldalát!

Mador terápia
Nézze meg Mador terápiás oldalát!

A kocsihúzás is egy hasznos idõtöltés, fõleg ha vannak gyerekek és egy szánkó is...

Kefira carting
Kefira Vom Matthiasberg kocsit húz
(Forrás: Tir na nÓg Leonbergers)

A leonbergi szánhúzóként is szépen megállja a helyét. Hát még ha egy ilyen belevaló kis kölyök vezeti a csapatot...

Leo szánkó
Leonbergi szánhúzóként fogatban (Forrás: Groupe Romand du Leonberg, Svájc).
Vezérkölyök: Ann's Lion Mr Rubus Bear "Rubus" (köszönet Mike és Anne Croom-nak, Ann's Lions Kennel, Finnország).

A leonbergi a fentieken túl elõcsalogathatja mûvészi hajlamainkat, ihletet adhat. Az alkotás folyamata megnyugtató, a végeredményre pedig büszkék lehetünk.

Leómûvészet
Készítette: Irma van Gog Habilis Leona kennel (Hollandia).
Ábrázolt kutya: Skjaergaardens Cool Windsor "Ben", tulajdonosa Amy Kippernes Seapride kennel (Norvégia).
Felhasználás mindkettõjük engedélyével. Köszönöm Irma és Amy.

 

© Mador.hu