Home

Üdvözöljük Marzipan Vom Matthiasberg "Mador" honlapján!
(HCH Liam Vom Matthiasberg x HCH Hildegard Vom Matthiasberg) Tenyésztõ: Mészáros Lajos és Nyitrai Monika
Tulajdonos: Leidl Andrea 1108 Budapest, Pázsitfû u. 1. Mobil: +36-70-315-4758 E-mail: leidla@hotmail.com

Magamról

Kutyakiképzés

Kozmetika

Fajtaleírás

Fajtamentés

Táplálás

Egészség

Történetek

Törzskönyv

Tenyésztõk

Kiállítások

Képek

Alex

Rosco

Borbála

Linkek

Email

 

Terápia

Bevezetés - Alapformák - Tanfolyam - Mador alkalmazhatósága - Elõadások - Mador referenciák - Szakirodalom - Találunk megoldást!

Bevezetés

Hallottam, hogy a leonbergi hagyományosan kiválóan alkalmas ún. "sajátos nevelési igényû" gyermekek fejlesztésére, idõskorúak hangulati és aktivitási szintjének javítására, stb. Az állatok bevonásával történõ fejlesztés, nevelés külön szakterület, és amikor Mador hozzám került, még semmit sem tudtam róla. Ösztönösen éreztem viszont, hogy Madorral ilyen irányba is fogunk menni, és a nevelése során, valamint a kiképzések alkalmával kizárólag pozitív módszereket használtam, az emberek felé általában és minden helyzetben barátságos viselkedést vártam el, a "csibészelés" kizárt dolog volt. Kiemelten nagy hangsúlyt fordítottam a szocializációra és a közöttünk levõ bizalom építésére, erõsítésére.

Azóta sokat tájékozódtam a témában itthon és külföldön. A szakirodalom nagyon sokrétû, egységesen elfogadott normákat és szabályrendszert világ szinten jelenleg nem találunk. A külföldi pozitív gyakorlathoz képest (pl. Ausztráliában állami támogatással mûködik látogató foglalkozás), nálunk a kutyát még a legtöbb helyen be sem engedik az intézményekbe, óvodákba, iskolákba. A jogszabály eleinte csak a rendõrségi és vakvezetõ kutya fogalmát ismerte, de ma már létezik segítõ kutya is. A tiszta, egészséges, oltott, féregtelenített, engedelmes, gyermekszeretõ, speciális kiképzésben részesített és évente megismételt vizsgával rendelkezõ kutya és a felvezetõje, lassan egyre pozitívabb megítélés alá esik. Létrejött a Magyar Terápiás és Segítõkutyás Szövetség Egyesülete (www.matesze.hu) országos érdekvédelmi és szakmai „ernyõszervezetként”. Az elõremutató folyamat már elindult, de bõven van még mit behoznunk. Itt csak néhány alapismeretet és az eddigi tapasztalataimat írom le a kutyás terápiával kapcsolatban, valamint bemutatom, hogy Mador konkrétan milyen, és mely területeken alkalmazható a leghatékonyabban.

Mador SZEGYMI.Mador SZEGYMI
További képek: Mador referenciák

Lap tetejére

Állatok részvételével történõ fejlesztõ tevékenységek alapformái

Az egységes nevezéktan kedvéért leírom, hogy az állatok bevonásával történõ foglalkozásoknak az elterjedt nemzetközi szakirodalom szerint milyen három alapformája ismert:

1. AAA - Animal Assisted Activity - Állat asszisztált foglalkozás / tevékenység / aktivitás: állat bevonásával történõ pihentetõ, oktató célú kapcsolat, szakember (gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, stb.) részvétele nem követelmény. A foglalkozások tervezettségi és dokumentáltsági szintje alacsony. Cél a jó hangulat, pozitív érzések biztosítása.

2. AAT - Animal Assisted Therapy - Állat asszisztált terápia: célorientált terápiás célú kapcsolat, szakember részvételével, tervezett és dokumentált formában. A fõbb szereplõk magas szintû, összefoglaló kapcsolatát mutatja az alábbi ábra (tehát a kutyavezetõ nem a gyerekkel (páciens) foglalkozik, hanem a terapeutával és a kutyájával).

Terápia szereplõinek kapcsolata

3. AAE - Animal Assisted Education - Állat asszisztált oktatás: tanulókra specializálódott, osztálytermi interakció a tanítók/tanárok bevonásával, a diákok aktív részvételével. Cél lehet pl. az aktuális tantárgy elsajátíttatásának elõsegítése, a diákok közötti szociális interakció növelése/irányba terelése, a "klikkesedés" és kiközösítés megszüntetése vagy csökkentése, motiválás, figyelem összpontosítás elérése a diákoknál, fegyelmezési problémák minimalizálása, egyedi problémák megoldása, stb.

Mador SZEGYMI.Mador SZEGYMI
További képek: Mador referenciák

Lap tetejére

Terápiás állatfelvezetõ tanfolyam

2008-ban megkezdtem a Mancsos Segítõtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány által szervezett Terápiás állatfelvezetõ (animal handler) tanfolyamot annak érdekében, hogy a már 2007-ben elindított terápiás munka elméleti hátterét jobban megalapozzam, és még strukturáltabb gyakorlati munkát tudjunk Madorral nyújtani. Ezúton (is) szeretném köszönetemet kifejezni Gaál Györgyinek a tanfolyam anyagának lelkiismeretes összeállításáért, a folyamatos elméleti és gyakorlati segítségéért.

A Terápiás állatfelvezetõ tanfolyam három részbõl állt:

1. Elméleti képzés és vizsga
2. Állat alkalmassági felmérés
3. Gyakorlati vizsga

1. A Terápiás állatfelvezetõ elméleti tanfolyam tematikája és elõadói:

 • a. Szakmai alapismeretek:
  • Pedagógiai alapismeretek - Farkas Márta
  • Gyógypedagógiai alapismeretek - Illés Anett
  • Pszichológiai, pszichiátriai alapismeretek - Kalo Edit
  • Konduktív pedagógiai alapismeretek - Tóth Katalin
  • Az ember és állat kapcsolata, életkori sajátosságok áttekintése - Gaál Györgyi
 • b. Az állatasszisztált programok folyamatai és elõírásai:
  • Az állatasszisztált programok elméleti alapismeretei - Gaál Györgyi
  • Az AAA, AAT és AAE - Gaál Györgyi
  • A foglakozásokon elkövethetõ hibák, improvizációk, együttmûködés a szakmai személyzettel - Gaál Györgyi
  • Jogi szabályozások, állatvédelmi szempontok és etikai megfontolások, állategészségügyi ellõírások - Gaál Györgyi
  • Szupervízió - Kutasi Tamara
 • c. Az állatok bevonása a foglalkozásokba:
  • A különbözõ állatfajok alkalmazási területei - Gaál Györgyi
  • A kutya (domesztikáció, etológia) - Gaál Györgyi
  • A macska (domesztikáció, etológia) - Gaál Györgyi
 • d. Takarmányozás, tartástechnológia, kiképzés:
  • Az állatok kiképzésének elméleti alapjai - Gaál Györgyi
  • Takarmányozás - Gaál Györgyi
  • Tartástechnológia - Gaál Györgyi

A 100 pontos sokrétû elméleti vizsga tesztet 91%-osra, a csapat legjobbjaként, sikeresen teljesítettem.

Nem elég az elméleti vizsgát teljesíteni a gazdinak - az állatasszisztált tevékenységekhez megfelelõ állat (esetünkben kutya) is kell!

2. A Terápiás állatfelvezetõ tanfolyam kutya alkalmassági felmérésének tematikája:

 • Alapengedelmességi feladatok gazdával ill. idegennel
 • Élelemmegtagadás
 • Érintésre adott reakció, érzékeny testtájak érintése (gazda, idegen)
 • Zajérzékenység felmérése
 • Stb.

Mador elõzetesen remekül megfelelt a felmérésen, nyugodtan, kedvesen viselkedett, nagyon szófogadó kutya volt.

Végül következett a kutyta-felvezetõ csapat legnagyobb megmérettetése: a vizsga!

3. A Terápiás állatfelvezetõ tanfolyam gyakorlati tematikája:

 • a. Engedelmességi feladatok: az általános alapfeladatokon (ültetés, fektetés, állítás, lábnál követés, helyben maradás, fordulatok) kívül pl. jobb- és baloldali vezetés, más felvezetõ (gyermek) általi vezethetõség, kellemes szituációból történõ elhívás, pluszpontokért kézjelekre történõ engedelmesség, köszönés (pl. hangadás, pacsi), apportkészség, kutya kapcsolatfelvételének vizsgálata, stb. is szerepel.
 • b. Terápiás szituáció: köszöntés, kerekes székes résztvevõk kezelése, váratlan zajingerekre adott reakciók, élelemmegtagadás, játék és játéktárgy elkérése, idegen játék ignorálása, résztvevõknek engedelmeskedés, hám le- és feladása, kutya simogatása, egyéb speciális feladatok, játékok.
 • c. Kutyakozmetikusi felülvizsgálat: általános egészségügyi ellenõrzés, elvárt megjelenés tisztázása a felvezetõvel a foglalkozások helyszínén.
 • d. Pszichológiai felmérés a gazda számára: kérdéssor megválaszolása és késõbb pszichológus általi kiértékelése a felvezetõ motivációjával, céljaival, preferenciáival kapcsolatban.

Fontos megjegyezni, hogy a vizsgán résztvevõ segítõk munkája mennyire fontos. Ahhoz, hogy egy valós terápiás helyzetet idézzünk, szükség van kerekesszékes, különbözõ szinten akadályozott, kutyától félõ / túl szívélyes, túl hangos / túl introvertált, benyitó-zavaró stb. résztvevõkre. A segítõk külön elõzetes oktatásban részesültek, hogy a foglalkozás az elõre megtervezett forgatókönyv szerint történjen. Külön köszönet érte a segítõknek is!

A gyakorlati vizsgát is sikerrel teljesítettük. (Zárójelben megjegyzem, hogy az engedelmességi feladatoknál az összes vizsgázó kutya (német juhász, shetlandi juhász, golden retriever, tibet terrier, airedale terrier, máltai selyemkutya) közül Madorral értük el a legmagasabb pontszámot!)

Büszkén állíthatom, hogy immár Mador "bejegyzett terápiás kutya" a Mancsos Segítõtársaink Alapítványnál a 008/2008 sorszámon! Az alapítvány szabályzata szerint (és a folyamatos magas szakmai színvonal tartása érdekében) a vizsga érvényessége 1 év, ezért a gyakorlati vizsgát évente megismételjük.

Külön megtiszteltetésnek érzem, hogy eddigi munkám elismeréseként többször is felkérést kaptam terápiás vizsga elnöklésére és levezénylésére, valamint kutya alkalmassági felmérés elvégzésére a Mancsos Segítõtársaink Alapítványnál (www.mancsosok.hu) és a Magyar Terápiás és Segítõkutyás Szövetség Egyesületénél (www.matesze.hu) egyaránt.

Lap tetejére

Mador SZEGYMI
További képek: Mador referenciák

Mador alkalmazhatósága, bemutatása állatasszisztált tevékenységek szempontjából

Megfelelõ problémához a megfelelõ kutyát! Fontos, hogy tisztában legyünk vele: nem minden kutya alkalmas minden terápiás cél megvalósítására, ezért ismernünk kell a program célját és a kutyánkat annak érdekében, hogy a program megvalósítása hatékony és eredményes legyen.

A kutya és a gyermek magatartása a foglalkozásokon alapvetõen lehet aktív vagy passzív (egyik sem "jó" vagy "rossz", hanem az adott típushoz, az adott terápiás célhoz kell megtalálni az összeillõ kutya-gyermek ill. kutya-csoport "párokat"):

Kutya passzív:
A kutya a cselekvés elszenvedõje, vagy a cselekvésnek nem részese (pl. fekszik és a testsémát tanuljuk, illetve pihenõidõszak van, vagy képes/papíros feladatokat végzünk).
Kutya aktív:
A kutya azonos cselekvést hajt végre a gyerekkel (pl. ül, fekszik), szerepjátékokban vesz részt (pl. tûz (ül) - víz (fekszik) - repülõ (áll), körjátékban játszik, stb.
Gyermek passzív:
Gyermektõl várunk passzivitást (pl. hiperaktív gyerek üljön egy helyben, amíg a kutya produkál, vagy pl. a kutya leeszi a tápot a gyerekrõl).
A gyermek megfigyelõ: elmondja, milyen a kutya, mit csinál.
Bazális érzékelés fejlesztése: gyermek csukott szemmel várja, hogy hol ér hozzá a kutya.
Relaxáció: gyermek ráfekszik a kutyára, pihen, együtt lélegzik vele.
Gyermek aktív:
Gyermek résztvesz a gyakorlatokban, közvetlen testi kapcsolatban van a kutyával vagy távolsági kapcsolatban van vele (nem ér hozzá, de ráfigyel, a kutya pozíciójától függõen reagál).

Mador Virgonc
További képek: Mador referenciák

Az alábbi táblázat tartalmazza a terápiás foglalkozások szempontjából érdekes tulajdonságokat és Mador jellemzõit.

Tulajdonság
Tulajdonság leírása
Mador jellemzõi
Kinézet Kutya megjelenése, fenotípusa: testméret, szõrhossz, szõrszín, stb. (Mikor hullik, trimmelik-e (pl. terrierek), vedléskor passzív feladat kevesebb legyen, utána fel kell mosni) Mador kifejezetten nagytestû kutya ("XXL-es"). Hosszú puha szõrû, "macis". Domináns színei a vörös és fekete, a hasánál, lábánál krémszínû (színek tanításához még a rózsaszín (nyelve) és fehér (fogai) esetében használható). Valamennyi szõr mindig jön belõle, nagy vedlések tavasszal és õsszel vannak. (Utána mindig érdemes felporszívózni, a takarítószemélyzettel elõzetesen érdemes egyeztetni, hogy foglalkozás után legyen takarítás a helyiségben.)
Feladatok Milyen alapengedelmességi feladatokat tud a kutya és hogyan (hang és/vagy kézjel, fejbólintás stb.)

Mador hangjelre és kézjelre egyaránt, közelrõl és távolról is dolgozik (ahol kézjelre is, ott zárójelben odaírtam, nála mi a jele a feladatnak):
- ül (ökölbe szorított kéz),
- fekszik (nyitott tenyérrel, összezárt ujjakkal lefelé mutató kéz),
- áll (oldalt tartott kéz),
- marad (kifelé mutató tenyér nyitott ujjakal (ötös)),
- hozzám (oldalsó tartásban tartott mindkét kar (T)),
- lábnál,
- vár,
- hozd,
- ereszd/kérem.

Mozgékonyság Lassú és kényelmes, vagy inkább energikus, pörgõs a kutya.
Minél akadályozottabb a gyerek, annál lassúbb kutya jó, ill. ettõl függ, hogy aktív/passzív feladatokhoz/gyerekekhez jó-e.
De pl. egy baleset utáni izomrehabilitációhoz jó a gyors kutya (pl. kar mozgatása - eldobni neki a labdát sokszor).
Mador lassú, nyugodt kutya (jutalomfalat adása nélkül). Hajlandó sokáig az oldalán feküdni, amíg a gyermek ráfekszik, hallgatja a légzését, relaxál rajta. Súlyosan akadályozott, autista stb. gyermekhez is jól alkalmazható.
Jutalomfalattal felpörgethetõ, gyorsítható, de ekkor hajlamos (akaratlanul) fellökni a körülötte levõket (néha hozzájuk sem érve, csak a széllel/svunggal), ezért inkább foglalkozás alatt nem, vagy csak alig használok jutalmat.
Kutya jelleme "Kemény" vagy "puha", mennyire dominánskodó, mennyire könnyen kezelhetõ Mador "puha", egyáltalán nem dominánskodó, könnyen irányítható, szeretne megfelelni. Eltûri a hosszan tartó karoló ölelést, szorítást, ráfekvést, stb.
Nyalakodás A gyerek és a kutya nagyjából egy magasságban van. A gyerek vagy kifejezetten szereti, vagy utálja, ha nyalja a kutya (köztes nem nagyon van). Egyes gyerekek nem szeretik, ha megnyalja õket a kutya, vagy ha hozzáér, azt mondja/hiszi, hogy "megharapta". Az autistát viszont kifejezetten megnyugtatja, ha a kutya nyalja a hasát. Amelyik kutya nyalakodik, az nem domináns. Meg kell beszélni elõre (szemet/szájat nem nyalhatja, de kezet, fület igen). Érdemes törlõkendõt vinni. Mador nem nyalakodik, csak ha a gyermek kifejezetten kéri tõle (odadugja az arcát/nyakát/fülét, nevet, simogatja, bátorítja, kér "puszit"). Én nem szeretem, ha nyalakodik a kutya, ezért sokáig nem szoktam hagyni.
Távolságtartás Mennyire keresi a közvetlen kontaktust a kutya. (Pl. nem minden gyerek szereti, ha odamegy a kutya megszagolni, tudni kell leállítani). Mador nagyon finoman ráérez, hogy kihez lehet közel menni, és kinél kell kivárni, amíg a gyerek odamegy hozzá. Érdeklõdik, de nem tolakodó. Általában szereti a közvetlen kontaktust.
Fájdalomküszöb Mennyire tûri a (legtöbbször akaratlan) fájdalmat, illetve hogyan regál rá (pl. odakap-e vagy csak odébbmegy). Jól szocializált kutya tudja, hogy max. véletlenül bántották, bár van olyan gyerek, aki szándékosan bántja. Fokozatosan kell bevezetni a feladatokat, hogy feloldódjon mind a gyerek, mind a kutya. Mador fájdalomküszöbe nagyon magas, fel sem veszi a fájdalmat, illetve (csodálkozva) maximum odanéz. Bármely testrészét engedi megfogni, simogatni. Sohasem agresszív, problémahelyzetben tõlem kér segítséget, vagy inkább kitér, kilép a szituációból.
Megérinthetõ testtájak Mely részeit engedi megfogni a kutya, esetleg van-e olyan testrésze, amit tanácsos elkerülni Mador bármilyen testrészét hagyja megfogni, akár a nyelvét is.
Félelem Mitõl fél a kutya (valamitõl biztos, pl. lufi). Sok eszköz lehet a gyerekeknél, amiket elõre meg kell mutatni a kutyának (mankó, furulya stb.) Mador (eddig) nem mutatott félelmet semmitõl. A leonbergi hagyományosan érzéketlen a zajokra, a fajtaleírás szerint ez kifejezett követelmény is. Kipróbáltam már: légkalapács mûködésétõl 1-2 méterre kézjelre leül, lefekszik, tüzijátékot játékból el akarja kapni, mennydörgésre semleges.
Hangokra adott reakció A kutya milyen hangokra reagál negatívan (pl. gyerek üvölt, sérült sikít, stb.) Elõfordul, hogy a kereplõ hangjára pásztor kutyák terelnének. Szórakozóhelyen fények, zajok esetén ha segítséget kér, figyeljünk rá és reagáljunk. Mador jól tûri a hirtelen, váratlan hangos zajokat, hangokat. A gyerekek zaja, kiabálása, sírása, sikítása nem vált ki belõle reakciót, maximum megpróbálja megvigasztalni, vagy tõlem kér segítséget, hogyan viselkedjen (elvárás: maradjon semleges).
Erõsségei Olyan feladat, amit nagyon szeret a kutya, bármikor bevethetõ. (Néha improvizálni kell és spontán feladatra van szükség). Mador az alapengedelmességi feladatokat mindig jól végzi, szeretjük az "Utánozd a kutyát" játékot (gyerek is ül, áll, fekszik, amikor a kutya (kézjelre)).
Gyengeségei Amilyen szituációt jobb elkerülni (pl. hangos zajra felugrik az ölembe).

Mador nem hajlandó túl sokszor apportírozni, ezért 4-5 labdadobás után más játékot kell választani.

Gyerekek száma Hány gyerekkel lehet vele foglalkozni. Pl. 4-5 gyerek, aktív kutyánál esetleg 8 is. Ideális egy kutyás foglalkozás esetén az 5-6 gyerek, afölött több kutya ill. segítõ kell, hogy be lehessen vonni mindenkit. Mador kitûnõen alkalmazkodik bármilyen szituációhoz, csak az intézmény/gyógypedagógus/foglalkozásvezetõ határozza meg a létszámot (pl. kb. 30 fõs portugál turistacsoport körülvette, vagy 10-12 gyerek egyszerre simogatja, miközben fekszik, vagy pl. tanóra végeztével egy osztálynyi gyerek megrohanja - õ mindezt nyugodtan, farkcsóválva tûri.)
Idõ Meddig lehet a kutyával dolgozni (szakirodalom szerint 20-40 perc alkalmanként, gyakorlatban gyerekfüggõ, de max. 1.5 óra) Madorral legtöbbször 30-40 perces foglalkozások megtartására volt igény, de volt már kevésbé intenzív 2 órás munka is (súlyosan halmozottan sérültekkel, ahol sokat feküdt). Amint a kifáradás jeleit mutatja, visszavonulunk.
Specialitás Milyen különleges dolgot lehet csinálni a kutyával Mador specialitása a "csipeszelõs" játék többféle változatban (pl. testséma tanuláshoz adott testrészére kell csipeszt tenni, vagy színtanuláshoz adott színû csipeszt kell választani, vagy kicsi-nagy tanulásához különbözõ méretû csipeszeket, illetve egy másik játék, hogy meg kell találni a kutya szõrébe eldugott csipeszt, stb.)

Forrás: Illés Anett elõadása

Lap tetejére

Mador Virgonc
További képek: Mador referenciák

 

Elõadások

A kutyás terápiával kapcsolatosan elõször kiváló elõadásokat hallgathattam pl. a tanfolyam vagy a konferenciák idején, de 2011.08.30-án eljött az alkalom, amikor elõadást tartani mehettem a Budapesti Kongresszusi Központba. Illés Anett meghívást kapott a 2. Mûvészetterápiás Világkongresszusra, ahová tolmácsként és elõadóként Madorral együtt engem is meghívott. Elõadásunknak a "Mûvészi képességek erõsítése a kutyával kísért foglalkozásokon" címet választottuk. Anett kiválóan felépítette a mindössze 20 perces elõadást:

A Mûvészi képességek erõsítése a kutyával kísért foglalkozásokon c. elõadásunk tartalma:

 • A kutyával való kapcsolat általános elõnyei
 • Az állatasszisztált foglalkozások fajtái (AAA, AAT, AAE)
 • A kutyával támogatott mûvészet terápia 3 fõ aspektusa (a folyamat bemutatása egy-egy terület konkrét kiválasztásával)
  • A mûvészeti fejlesztés területei (pl. zenei képességek fejlesztése)
  • Korcsoport (pl. óvodás korú gyermekek)
  • Állatasszisztált foglalkozások fajtái (pl. állatasszisztált terápia)
 • A fõbb fejlesztési területek (finommotorikus és nagy mozgások, gondolkodás, érzékelés, észlelés, kommunikáció, nyelvi készségek, beszédkészség)
 • A kiválasztott terület, korcsoport és foglalkozás típus mélyebb elemzése, jellemzõi
 • Mintafeladatok
 • Magyarországi helyzet

Elõadás
A prezentáció angol nyelven innen letölthetõ (.pdf, 1,5 MB)

Az elõadást kísérõ gyakorlati bemutató, a közönséget is bevonó interaktív feladatok:

 • A kutya testhelyzetétõl függõen a nõk (ül) illetve férfiak (fekszik) megszólaltatása a teremben (magas-mély hangok)
 • Egy önként jelentkezõnek a kutya odavisz egy, a hátára csipesszel rögzített képet (gyertya) tartalmazó lapot, melyrõl asszociálva egy dalt énekel (legnagyobb örömünkre egy hölgy lelkesen és tisztán elénekelte az "Ég a gyertya, ég" kezdetû gyerekdalt)
 • A kutya testhelyzetének megfelelõ szolmizációs sémával egy gyerekdal rejtvény megfejtése a kiosztott lapok alapján (ha sikerült rájönni, melyik dalról van szó, a megfejtést (kis meglepetésért) kérem emailben elküldeni) (Én még ilyen innovatív kutyás-zenei feladatot sosem láttam!)

Kutyakotta rejtvény
Kutyakotta rejtvény

Azt hiszem, túlzás nélkül állíthatom, hogy Mador volt a konferencia sztárja. Rengetegen simogatták, érdeklõdtek, alig várták az elõadásunkat, mások a prezentáció végeztével jöttek oda hozzánk. Csodálatosan éreztem magam! Megerõsítést is kaptunk a szervezõ Dr. Hász Erzsébettõl, hogy a jövõre tervezett 3. világkonferenciára újra várnak bennünket. Ezúton is szeretném megköszönni Anettnak, hogy gondolt rám és meghívott!

Konferencia.Konf.Dr. Hász Erzsébet
További képek: Mador referenciák

Elhatároztuk, hogy ezentúl vállaljuk magyar és angol nyelvû, kutyás terápia témájú elõadások és gyakorlati bemutatók megtartását itthon és külföldön a következõ nyelveken: magyar HU, angol EN, német DE, francia FR vagy spanyol ES .

 

Azután 2012. februárjában nagyob büszke voltam, mikor felkérést kaptam az Ideo Csoporttól, hogy tartsak egy 2 órás prezentációt Madorral Volksbank-os ügyfeleik részére "Stressz kezelés kutyával" címmel.

A Stressz kezelés kutyával c. elõadásom tartalma:

 • A stressz
 • A kutya
 • Stressz kezelés kutyával

Nagyon boldog és büszke voltam, hogy felkérést kaptam az elõadásra. Kiterjedt kutatást végeztem és együtt mûködtem a Mancsos Segítõtársaink Alapítvánnyal is (www.mancsosok.hu) A résztvevõk stressz szintje az elõadás kezdetén átlagosan 3,89 volt (1-7 skálán), ez az elõadás végére 50%-kal javult (5,86-ra). A végén megkérdeztem a résztvevõket, hogy mennyire teljesültek az elvárásaik: 66%-uk azt nyilatkozta, hogy teljesültek, és a fennmaradó 33% pedig többet kapott, mint amire számított. Mador is nagyon szépen viselkedett, úgyhogy ez egy sikeres esemény volt. Szeretném még egyszer megköszönni a szervezõ Holecz Hajnalkának az Ideo Csoporttól, hogy felkért.

Stressz kezelés kutyával plakát
Stressz kezelés kutyával plakát

Elõadásanyag
Elõadás anyag letöltése innen (.pdf, 4.9 MB)

Mador.Mador.Mador.Mador.Mador

Lap tetejére

Mador referenciák

Virgonc Napközi Budapest 1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 89. (06-1) 274-0304 vagy (06-70) 360-1665
- súlyosan és halmozottan sérült gyerekek
- 15 éves autista lány "kinyitása" - azelõtt senkire nem reagált, 3 hónapos foglalkozás után már magától odament a kutyához, szakemberek meg tudják kezdeni vele a munkát
- 4 éves értelmi fogyatékos kislány "kutya-nem" hozzáállásának változtatása "kutya-igen"-re, nyitottság, érdeklõdés, motiválhatóság felkeltése,
- mindenkinél: szabálytanulás erõsítése,
- egymásra odafigyelés és elfogadás erõsítése,
- nagymozgásos feladatok,
- finommotorikius gyakorlatok,
- stb.

Elõször helyettesíteni mentünk egy másik kutya-gazdi párost. Az Igazgatónõ Madort meglátva elsápadt és nagyon megijedt, majd mikor látta, hogy a kutya a néma kézjelekre vagy halk parancsokra lelkesen engedelmeskedik és abszolút megbízható, barátságos, végül megsimogatta (!) és a késõbbiekben kifejezetten várta õt, kérte, hogy mi jöjjünk.

Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc

Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc

Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc.Mador Virgonc

Szellõ utcai Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) www.szelloegymi.hu
részvétel óvodai, iskolai munkában, napközis táborban, illetve gyermeknapon:
- óvodában: súlyosan, halmozottan sérült gyerekek nagymozgásának és finommotorikai képességeinek fejlesztése,
- általános iskola alsó tagozat több csoportban: figyelem koncentráció,
- mûvészetterápia (kutya körberajzolásával, színezésével),
- bazális érzékelés,
- testséma tanulása, kutya-gyermek teste közötti párhuzamok és különbségek feltárása, gyermek saját testének megismerése,
- szabálytanuló képesség növelése,
- hiperaktív gyermek akár 7 percig egy helyben tartása (relaxáció a kutyán),
- speciális foglalkozások autista gyermekekkel,
- stb.

Külön öröm számomra, hogy míg egyes iskolákba, óvodákba a kutyát be sem engedik, addig itt annyira szívesen látottak vagyunk és annyira pozitívak a visszajelzések, hogy a szülõk már pont azért íratják ide speciális nevelési igényû gyermekeiket, mert van kutyás foglalkozás is. Meg kell jegyeznem, hogy eleinte a tanári karból is voltak szkeptikusok, de az elsõ alkalom után a támogatók táborát bõvítik már õk is, köszönet érte!

Iskola.CSAPAT.Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI

Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI

Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI.Mador EGYMI

Madárka Óvoda www.madarka.hu
- egészséges és Down-szindrómás gyermekek mozgásos fejlesztése (átbújás a kutya alatt, hosszú pórázzal akadálykerülgetõs séta, stb.)
- emlékezõképesség javítása (kutya által végzett feladatok ismétlése)
- testséma,
- finommotorika fejlesztése,
- szabálytanulás erõsítése,
- stb.

Mador óvoda.Mador óvoda.Mador óvoda.Mador óvoda.Mador óvoda

Részvétel az ELTE Etológiai Tanszék kutatómunkájában több területen
http://etologia.aitia.ai
ill. aktuális tesztek: http://kutyaetologia.elte.hu/aktualis_tesztek.html
- jobb-bal lábas kutya
(Madornál nem volt megállapítható szignifikánsan)
- segítségkérés ketrec kinyitásához, amelyben élelem van (gazda-ismerõs-idegen, Mador egyértelmûen gazdafüggõ)
- kihez fut a kutya (gazda-ismerõs-idegen, ld. fent, gazdi)
- magára hagyott kutya viselkedése (Mador teljesen nyugodtan várta, hogy visszajöjjek, videóról és üvegablakon át néztük)
- dominanciavizsgálat (oldalra/hátra fektethetõ, Mador egyáltalán nem domináns)
- kerítés mögé rejtett élelem megtalálása (Mador erõbõl szét akarta szedni a kerítést, meg sem próbált kerülni)
- elrejtett élelem/labda megtalálása (Mador nagyon jó arányban megtalálta, jól koncentrál és használja az orrát is, szemét is)
- stb.

Nagyon jó volt elbeszélgetni a Tanszék munkatársaival, betekintést nyerni a kutatásaikba, megismerni a kísérletek körülményeit, nézni videón, hogyan reagál a kutya, stb. Egy életre szóló élmény, hogy részt vehettünk ebben, és talán egy kicsit mi is hozzájárulhattunk a magyar etológia fejlõdéséhez, sikereihez. Rebeka lányom pedig a kísérletsorozat vége felé már a pocakomban volt...

Mador etológia.Mador etológia.Mador etológia.Mador etológia

Újhegyi Kismamakör www.ujhegyiek.hu
- egészséges kisgyermekek elsõ, pozitív kutyás élményének biztosítása
- kutya feladata passzív, nyugodtan fekszik, amíg a babák ismerkednek vele

Ez volt elsõ "saját" felkérésünk, nagyon büszke vagyok rá. Mint mindig, Madort most is szépen megfürdettem, hogy "jószagú" legyen, hiszen a kisgyermekek érzékelésében, észlelésében a szaglás még nagyon fontos szerepet játszik. Legnagyobb örömömre a babák nyitottan, félelem nélkül közelítettek, és a szülõk körében is nagy sikere volt Madornak.

Mador.Mador.Mador.Mador

2. Mûvészetterápiás Világkongresszus www.arttherapy.worldcongress.hu
- részvétel az elõadáson
- gyakorlati bemutató interaktív zenei készségeket fejlesztõ feladatokkal (részletek: ld. Elõadások)

Illés Anettól kaptam felkérést angol tolmácsolásra. Ez volt az elsõ alkalom, hogy kutyás terápia témában egy elõadáson a pulpitus másik oldalán állhattam. Madornak kirobbanó sikere volt, csodálatosan viselkedett, és jövõre is visszahívtak minket elõadni!

Konferencia elõtt fürdés.Törölközés.Szép kutya.Konf.Konf.Konf.Dr. Hász Erzsébet.Konf

Konferencia.Konferencia.Anett.Konf.Konf.Elõadás

Spontán segítõ és pozitív megnyilvánulások nap mint nap:
- a metrón spontán odaült egy hölgy elé - akirõl kiderült, hogy pár napja veszítette el a kutyáját és szerette volna Madort megsimogatni
- a metrón a mellettem ülõ hölgy megkért, hogy hadd simogassa a kutyát mezítláb - teljesítettük a kérését
- a Nyugati metróállomás elõtt egy hölgy közölte, hogy ideges és szeretné megsimogatni, megölelgetni Madort, hogy megnyugodjon, utána nagyon megköszönte mindkettõnknek és ment útjára
- a buszon mellém egy vak hölgy ült le, aki idegesen kezdte magyarázni az egyik banki ügyintézõ miatti felháborodását. Madort simogatta, tíz perc múlva megnyugodott.
- a Mély-tónál sétálva egy kerekesszékes hölggyel beszélgettünk, szerette volna Madort megsimogatni, Mador persze nem félt a széktõl, hagyta magát simogatni, sõt magától közelebb ment, hogy a hölgy elérje.
- gyerekek szaladnak utána és simogatják az utcán
- a kerítésen keresztül simogatják a gyerekek (Mador szelektíven õrzi a házat, van, akire már messzirõl ugat)
- a kisgyerekes anyukák már ajánlgatják egymásnak, hogy az elsõ pozitív tapasztalataikat a gyerekeik Madorral szerezzék meg,
- kb. 1 m/óra sebességgel tudunk haladni bárhol is, mert mindenki kérdezi, hogy milyen kutya, meg lehet-e simogatni, miért van rajta vöröskeresztes hám, mennyi idõs, mennyit eszik, stb. stb.
- stb.

Lap tetejére

 

Szakirodalom

A szakirodalom rendkívül széles (fõleg idegen nyelven). A teljesség igénye nélkül a számomra igazán tetszõ weboldalak, könyvek, események, konferenciák, cikkek, kiadványok:

Tematikus linkgyûjtemény (http://terapiasallatok.lap.hu) ezért itt külön nem sorolom fel az ezzel foglalkozó, itt szereplõ magyar ill. külföldi szervezeteket, alapítványokat

Mancsos Segítõtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány (www.mancsosok.hu) tanfolyamuk anyagai ill. az általuk szervezett szakkonferenciák, napi szintû segítségnyújtás

Delta Society Organization amerikai nagy tapasztalattal és kiváló anyagokkal rendelkezõ szervezet (www.deltasociety.org)

Illés Anett kutyás terápiás oldala (www.kutyasterapia.hu) ld. Publikációk is!

Ha tudsz még igazán jó linket/könyvet, kérlek, oszd meg velem. Köszönöm.

Lap tetejére

 

Találunk megoldást!

Amennyiben Ön saját/ismerõse gyermeke vagy intézménye részére érdeklõdik terápiás foglalkozások vagy magyar ill. angol nyelvû elõadások és gyakorlati bemutatók megtartása iránt itthon vagy külföldön, kérem, keressen meg. Találunk megoldást! Köszönöm.

Lap tetejére

© Mador.hu