Home

MagyarEnglish

Magamról

Kutyakiképzés

Terápia

Kozmetika

Fajtaleírás

Törzskönyv

Képek

Linkek

Kapcsolat

 

 

 

Fajtaleírás (standard)

Forrás: www.fci.be Fordította: Leidl Andrea

FCI Standard N° 156 / 2011.01.19.

Színöröklési táblázat / Collie color chart
(Dr. Sharon Vanderlip (USA) könyve alapján, hivatkozza a Wisewyn Kennel (P), .pdf, 237 KB)
(arányos ábrázolás: Leidl Andrea)

The Collie Standard
(Mia Ejerstad tenyésztõ, bíró, felvezetõ, kutyakozmetikus (Steadwyn Kennel (S)), könyv, 2010, 185 oldal)
The Collie Standard

Collie standard illusztrációk
(Helen Catherine Cramer, Myoene Kennel, AUS)

Cikk a collie tenyésztésrõl
(Angela Harvey, Wicani kennel, UK)

A collie története Magyarországon
(Kakas Tímea, Lucky Luke Kennel)

___________________________________________________________________

HOSSZÚ SZÕRÛ SKÓT JUHÁSZKUTYA
COLLIE (ROUGH)

Collie pic standard
©M. Davidson, illustr. NKU Picture Library
Jelen illusztráció nem feltétlenül reprezentálja a fajta ideális példányát.

Származási ország: Egyesült Királyság

Hivatalos érvényes fajtaleírás publikálásának dátuma: 2010.10.13.

Felhasználás: Juhászkutya

FCI besorolás:

I. fajtacsoport: Juhászkutyák és pásztorkutyák (kivéve svájci havasi fajták)
1. szekció: Juhászkutyák
Munkavizsgára nem kötelezett.

Rövid történeti áttekintés: A hosszú- és rövid szõrû collie a szõrhossz kivételével ugyanaz. Úgy tartják, hogy a fajta az eredetileg a rómaiak által Skóciába vitt kutyákból alakult ki, melyek azután keveredtek a helyi típusokkal. A hagyománytisztelõk rámutathatnak a nüansznyi különbségekre, melyek azzal tûntek elõ, hogy az egyes tenyésztõk szelektálták az állományt a jövõbeni tenyésztéshez, de a tény az marad, hogy a két fajta csak nemrégiben vált szét ugyanabból az állományból, és valójában a mai napig is megtalálható, azonos vonalakon osztoznak. A hosszú szõrû collie a skót juhászember eredeti munka collie-jának kissé finomított változata, amelybõl több, mint egy évszázadon keresztül szelektálták. A kutyák közül sokan még ma is kielégítõ munkát produkálnak, ha lehetõséget kapnak rá. A fõ üzenet az, hogy minden szépsége mellett a collie munkakutya.

Az alábbiakban az ábrák és kisbetûs magyarázatok NEM részei az eredeti standardnak, de reményeim szerint a megértést segítik.

Old Cockie
Minden collie õsének tartott Old Cockie (forrás: Checkia Collies (USA))

Általános megjelenés: Megjelenésében kiemelkedõen szép, visszafogott méltósággal áll, testének egyetlen része sem aránytalan az egészhez viszonyítva. Fizikai felépítése erõt és aktivitást sugároz, mentes a nehézkességtõl, durvaságnak nyomát sem találjuk. Legfontosabb az arckifejezése. Arányainak értékét a következõk tökéletes egyensúlya és kombinációja adja: agykoponya-arckoponya arány, szemek mérete, formája, színe és elhelyezkedése, valamint a fülek korrekt tûzése és tartása.

Collie standard pic
Collie ideális kan standard kép (forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) illusztrációs oldala)

CH Wicani Darling
Húzzunk egy képzeletbeli vonalat a fültûzéstõl a talajig: ha a szögellés korrekt, a vonal a kutya elülsõ lába ELÕTT ér a talajra.
Most húzzunk egy képzeletbeli vonalat a faroktûzéstõl a talajig, ne felejtsük el, hogy a lényeg itt a FAROK TÛZÉS és nem a hátsója.
A kutya csánkjának azon pont mögött kell állnia, ahol a vonal eléri a padlót (kép: CH Wicani Darling, forrás: Angela Harvey, Wicani Kennel (UK).

Csontváz
A collie csontváza (kép forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala, megnevezések: Leidl Andrea)

Izomzat
A collie izomzata (kép forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala, megnevezések: Leidl Andrea)

Viselkedés és temperamentum: Barátságos természetû, az idegesség és az agresszivitás minden nyoma nélkül. Nagyszerû társ, barátságos, vidám és aktív, jól kijön gyerekekkel és más kutyákkal egyaránt.

Fej: A kiemelkedõ fontosságú fej tulajdonságokat a kutya méretéhez viszonyítva kell értékelni. Elõlrõl vagy oldalról nézve a fej egy jól tompított tiszta ékhez hasonlít, sziluettje sima. Oldalai fokozatosan szûkülnek a fülektõl a fekete orrhegyig. Profilból nézve az agykoponya és a fang teteje két egyenlõ hosszúságú, párhuzamos egyenes vonalat alkot, melyeket a stop választ el. A szemek belsõ sarkai közötti felezõpont (amely a korrekt elhelyezkedésû stop középpontja is egyben) az egyensúlyi központ a fejhossz tekintetében. A koponya mélysége a szemöldöktõl az állkapocs alsó részéig sosem túlzott (bár mély).

Fej
Korrekt fej (forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) illusztrációs oldala, illusztráció: Lorraine B. Still, USA)

Koponya tájék:
Koponya: lapos
Stop: enyhe, de észrevehetõ

Arcorri rész:
Orr: mindig fekete.
Fang: sima, jól kerekített, tompa végû, sohasem négyzetes. Nem lecsípett.
Állkapocs/Fogazat: erõteljes állkapocs, az állkapocs alatti rész jól formált. Jó méretû fogak. Tökéletes, szabályos és teljes fogazat, ollós harapás, azaz a felsõ fogsor térköz nélkül zár az alsóra, a fogak az állkapocsra merõlegesek.

Collie fogazat.Collie fogazat.Collie fogazat.Collie fogazat

A skót juhászkutya fogazata (forrás: VideoJug Collie Teeth Pages, számozás és színkódolás: Leidl Andrea)

Fogazat.Fogazat
A kutya fogképlete (maradó fogak, felnõtt kutyánál, komplett fogazat: összesen 42 fog (felül 20, alul 22)) (színkódolás: Leidl Andrea)

Oldal

Bal
Jobb

Megnevezés

Õrlõfog/
Zápfog
Elõõrlõfog/
Elõzápfog
Szemfog/
Tépõfog
Metszõfog
Metszõfog
Szemfog/
Tépõfog
Elõõrlõfog/
Elõzápfog
Õrlõfog/
Zápfog

Latin neve

Dentis Molaris

Dentis Praemolaris
Dentis
Caninus
Dentis
Incisivus
Dentis
Incisivus
Dentis
Caninus
Dentis
Praemolaris

Dentis
Molaris

Rövidítése

M
P
C
I
I
C
P
M

Felül

2
4
1
3
3
1
4
2

Alul

3
4
1
3
3
1
4
3

A kutya fogképlete (maradó fogak, felnõtt kutyánál) (színkódolás: Leidl Andrea)

Szabályos ollós harapás.Szabályos ollós harapás
Korrekt, ollós harapás: a felsõ metszõfogak belsõ felülete egyharmad részben takarja az alsó metszõfogak külsõ felületét

(kép forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala)

Leggyakoribb harapáshibák:

Tétreharapás (hiba)..Harapófogó
Tétre harapás (harapófogó harapás) (hibás): az állkapocs enyhe túlnövésénél az alsó és a felsõ metszõfogak rágófelületeiken találkoznak
(gyorsan kopik) (1. kép forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala, 2. kép forrás: Pettkó Csaba, Leitfader für Zuchtrichter VDH)

Elõreharapás (hiba).Elõreharapás (hiba).Csuka
Elõreharapás (csukaharapás) (hibás): az alsó metszõfogak kisebb-nagyobb távolságban elõbbre állnak, mint a felsõk.
Az állcsont a szabályosnál rövidebb, az állkapocs csont normál méretû.
(1. kép forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala, 2. kép forrás: Pettkó Csaba, Leitfader für Zuchtrichter VDH)

Hátraharapás (hiba).Hátraharapás (hiba).Ponty
Hátraharapás (pontyharapás) (hibás): a felsõ metszõk nagyobb távolságra az alsók elõtt vannak.
(1. kép forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala, 2. kép forrás: Pettkó Csaba, Leitfader für Zuchtrichter VDH)


Pofa: csak kevéssé fejlett.
Szemek: nagyon fontosak, bájos arckifejezést kölcsönöznek. Közepes méretûek (sosem nagyon kicsik), kissé ferdén helyezkednek el, mandulavágásúak és sötétbarnák, kivéve a blue-merle színváltozatnál, aholis a szem (egyik vagy mindkettõ, vagy egyiknek ill. mindkettõnek egy része) gyakran kék vagy kékkel pettyezett. Arckifejezése tele van intelligenciával, nézése élénk és éber, amikor figyel valamit.
Fülek: kicsik, sem túl közel, sem túl távol tûzöttek, a koponya tetején. Nyugalmi állapotban hátracsapottak, de amikor figyel, elõre állítottak és félig felállva hordottak, azaz kb. a fül kétharmada egyenesen áll, a felsõ egyharmada természetes módon elõre, a vízszintes alá törik.

Nyak: jól izmolt, erõteljes, megfelelõ hosszúságú, szépen ívelt.

Törzs: Enyhén hosszú a marmagassághoz viszonyítva.
Hát: feszes
Lágyék: enyhén emelkedõ
Mellkas: mély; megfelelõen széles a vállak mögött; a bordák jól íveltek.

Farok: hosszú, a csigolya legalább a csánkízület alá ér. Nyugalmi állapotban alacsonyan hordott, de a vége enyhén felfelé kanyarodó. Izgalmi állapotban lehet vidám, de sosem a hát fölött hordott.

Korrek farok
Korrekt faroktûzés és hordás (forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala)

Végtagok

Elülsõ végtagok

Váll: lejtõs és jól szögellt
Könyök: sem kifelé, sem befelé nem fordul
Lábszár: egyenes és izmos, középsúlyos hengeres csontozattal
Mancsok: oválisak; talpak jól párnázottak. Ujjak íveltek és egymáshoz közel állnak.

Elülsõ végtag
Elülsõ végtag (forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala, magyar fordítás: Leidl Andrea)

Korrekt front.Korrekt front - izomzat.Korrekt front - csontozat
Korrekt front, izomzat és csontozat (forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala)

Hátulsó végtagok

Comb: izmos
Térd: jól hajlított
Lábszár: száraz és inas
Csánkízület: mélyen illesztett és erõteljes
Hátulsó mancsok: oválisak; talpak jól párnázottak. Ujjak íveltek és egymáshoz közel állnak. Kissé kevésbé íveltek, mint az elülsõ mancsok.

Hátulsó végtag
Hátulsó végtag (forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala, magyar fordítás: Leidl Andrea)

Korrekt hátulsó végtagok.Korrekt hátulsó végtagok - izomzat.Korrekt hátulsó végtagok - csontozat
Korrekt hátulsó végtagok, izomzat és csontozat (forrás: Helen Catherine Cramer (AUS) anatómia oldala)

Mozgás

Kifejezetten jellemzõ a fajtára. Egy egészséges kutya könyöke sosem fordul kifelé, mégis úgy mozog, hogy az elülsõ lábai viszonylag közel vannak egymáshoz. A fonó, keresztezõ vagy gördülõ jármód nagymértékben nemkívánatos. A hátulsó végtagok a csánkízülettõl a talajig hátulról nézve párhuzamosak, de nem túl közeliek; oldalról nézve a mozgás egyenletes. A hátulsó végtagok erõteljesek, nagy tolóerõvel. Az ésszerûen hosszú lépés kívánatos, legyen könnyed és tûnjön megerõltetés nélkülinek. Az abszolút megalapozottság alapvetõ.

Szõrzet

Bunda: követi a test vonalát, nagyon sûrû. A fedõszõrzet egyenes és tapintásra durva, az aljszõr puha, szõrös és nagyon tömött, szinte elrejti a bõrt; a sörény és a gallér nagyon dúsan szõrözött; a maszk és az arc szõre rövid, a füleken a szõr rövid, de a töve felé egyre dúsabb, az elülsõ végtag zászlós, a hátulsó a csánkízület fölött dúsan szõrözött, de a csánk alatt rövid. A farkon a szõr nagyon dús.

Színek: cobolyszínû (sable), coboly és fehér (sable and white), háromszínû (tricolour) és kék márvány (blue merle).

Sable (cobolyszínû): a világos aranytól a sötét mahagóniig bármilyen árnyalatú lehet, vagy árnyékolt cobolyszínû. A világos szalma vagy krémszín nagyon nem kívánatos.

Rygelth
Millie nagyapja HCH Rineweld Kid Don't Give Up "Rygelth"

Tricolour (három színû): túlnyomórészt fekete gazdag cser jegyekkel a végtagokon és a fejen. A rozsdás árnyalat a fedõszõrben nagyon nemkívánatos.

Kyuss
Millie apja HJCH, HCH, ROCH, Junior BOG, Club Star Stud Dog Rineweld Time of Black Knight "Kyuss"

Blue merle (kék márvány): túlnyomórészt világos, ezüstös kék, feketével fröcskölt és márványozott. A gazdag cser jegyek kívánatosak, de hiányukat nem szabad büntetni. A nagy fekete foltok, a pala szín vagy a rozsdás árnyalat akár a fedõ- vagy az aljszõrben nagyon nemkívánatos.

Shanza
Millie dédanyja WJCH 2001, WCH 2003, ICH, HCH, Club Winner, BIS Rineweld Awantgarde at Shewenna "Shanza"

Mindegyik színváltozatnak kisebb-nagyobb mértékben hordoznia kell a tipikus fehér collie jegyeket. A következõ jegyek kívánatosak: teljes vagy részleges fehér gallér, fehér elõmell, végtagok és mancsok, fehér farokvég. A fangon vagy a koponyán, ill. mindkettõn lehet fehér lángnyelv.

Méretek

Magasság: kanok: 56-61 cm, szukák: 51-56 cm

Hibák

A fenti pontoktól való minden eltérést hibának kell tekinteni, és a hiba súlyosságának pontos viszonyban kell állnia az eltérés mértékével, illetve a kutya egészségére és jólétére, valamint a hagyományos munkavégzõ képességére gyakorolt hatásával.

Kizáró hibák

  • Agresszív vagy túl félénk
  • Bármely kutyát ki kell zárni, amelyik egyértelmû fizikai vagy viselkedési anomáliát mutat.

Megjegyzés: A kanoknak két szemmel láthatólag normális herével kell rendelkezniük, melyek teljesen leszálltak a herezacskóba.

© www.millie.hu